ห้องพัก VIP

[slideshow]

*อัตราค่าห้องพัก VIP เพียง 550- บาท/คืน

*** สำหรับเทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  ราคา ห้อง VIP 1,300 บาท /คืน”

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเทศกาล โปรดสอบถามก่อนจองห้องพักที่ 045-283338-9, 087-6559575

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราดูแลคุณ