จองห้องพัก/ชำระเงิน

วิธีการการจองพัก กับทาง โรงแรมเบทเทอร์

คุณสามารถเลือกวิธีจองห้องพัก

1 สามารถสอบถามจองห้องพักได้ที่เบอร์โทร 045-283338-9 , 087-6559575

2 หรือ สอบถามที่หน้า ติอต่อเรา เพื่อสอบถามห้องพักในวันที่จะเข้าพัก

*โอนเงินค่ามัดจำห้องพัก 50% ของจำนวนเงินค่าห้องพักทั้งหมด

**หรือจะชำระเติมจำนวนก็ได้

วิธีชำระเงิน 

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 

ท่านสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

ชื่อบัญชี : หจก.เบทเทอร์ เพลส

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 850-0-05777-7

สาขา สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

*เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการกับ เบทเทอร์ เพลส อุบลราชธานี